Onze niet aflatende inspanningen

Onze niet aflatende inspanningen hebben tastbare veranderingen teweeggebracht in de aanpak van de economische en sociale onrechtvaardigheden waarmee migrantenvrouwen in Nederland worden geconfronteerd. We hebben met name grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de omstandigheden van degenen die het slachtoffer zijn van schijnhuwelijken en dwangarbeid. Door middel van strategische interventies en belangenbehartiging willen we de barrières die uitbuiting in stand houden, ontmantelen en een samenleving bevorderen waarin de rechten en het welzijn van alle migrantenvrouwen worden gewaarborgd. Samen herschrijven we het verhaal en bouwen we aan een rechtvaardigere en rechtvaardigere toekomst voor deze veerkrachtige individuen