De financiële basis van de stichting zal voornamelijk gevormd worden door:

  • Subsidies en donaties.
  • Middelen die de stichting verwerft via erfenissen, legaten, schenkingen, of op enige andere manier.
  • Opbrengsten voortkomend uit het delen van haar kennis met derden.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd volgens haar statutaire doelstellingen:

  • De ontvangen inkomsten worden primair gebruikt om de gemaakte kosten te dekken.
  • In tweede instantie kunnen de inkomsten van de stichting worden ingezet ter ondersteuning van andere stichtingen of initiatieven die vergelijkbare doelstellingen hebben als de eigen stichting.
  • De stichting streeft ernaar om geen winst te maken, maar beoogt wel een gezonde reserve aan te houden om onvoorziene inkomstendalingen op te vangen. Deze reserve wordt tevens gereserveerd voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.